Laatste nieuws

29. sep, 2022

NHG SCHERPT REGELS ERFPACHT- EN KORTINGCONSTRUCTIES AAN

Erfpacht- en kortingsconstructies waarbij iemand een woning koopt maar niet de grond, kunnen volgens NHG in bepaalde situaties nadelig uitpakken voor de huiseigenaar. Daarom heeft NHG nieuwe criteria opgesteld waar deze complexe constructies – in combinatie met NHG-garantie – aan moeten voldoen.

Op dit moment worden er volgens NHG jaarlijks ongeveer 15.000 hypotheekaanvragen gedaan met erfpacht. Binnen de portefeuille van NHG zijn dit 3.600 hypotheken, wat overeenkomt met ongeveer 3% van het totaal aantal hypotheken met NHG.

Te complex geworden
NHG: “Het concept ‘erfpacht’ is eeuwenoud, maar de laatste jaren zijn er allerlei verschillende erfpachtconstructies ontstaan, met ieder hun eigen voorwaarden. Ze worden met goede bedoelingen voor consumenten opgezet, maar zijn vaak complex. De mogelijke financiële gevolgen in de toekomst zijn niet altijd te voorzien. Zo kunnen woningeigenaren bijvoorbeeld te maken krijgen met een sterke stijging van lasten. Dit komt bijvoorbeeld voor bij constructies die gericht zijn op speciale doelgroepen, zoals starters. Aanbieders van deze constructies stellen voorwaarden aan starters om gebruik te mogen maken van de regeling. Een van de voorwaarden kan zijn dat er meer canon betaald moet worden als iemand meer gaat verdienen. Starters kunnen hierdoor geconfronteerd worden met hoge kosten als zij een relatief kleine salarisstijging krijgen.

Of ze worden verplicht om de grond beetje bij beetje terug te kopen. In de praktijk zien we dat zij soms wel zes keer meer canon kunnen gaan betalen dan het oorspronkelijk bedrag. Als er onvoldoende spaargeld is dan moet een extra hypotheek afgesloten worden om de grond terug te kopen. De kosten die een extra hypotheek met zich meebrengt, zoals advies- en taxatiekosten, zijn al snel buitenproportioneel hoog.”

NHG stelt duidelijke criteria op
Erfpacht- en kortingsconstructies staan niet onder toezicht van de AFM. Deze worden namelijk niet gezien als financieel product. NHG vindt het belangrijk dat consumentenbelang voorop staat en heeft nieuwe richtlijnen opgesteld om aanbieders te helpen om verantwoorde constructies aan te bieden. Zo zijn er duidelijke kaders voor hoe de canon zich mag ontwikkelen. Ook zijn aanbieders voortaan verplicht om bij informatie over een constructie een bijsluiter aan te bieden met begrijpelijke uitleg over de voorwaarden en mogelijke (toekomstige) financiële consequenties.

Overgangsbeleid bestaande constructies
NHG staat financiering met NHG alleen toe als een erfpacht- of kortingsconstructie voldoet aan de nieuwe criteria. “We hanteren een overgangsbeleid voor constructies die in het verleden zijn geaccepteerd. Zij zijn geïnformeerd over de nieuwe criteria en krijgen tot 1 januari 2023 de tijd om hieraan te voldoen om op de lijst met geaccepteerde constructies te blijven staan. Erfpachtconstructies waarbij de erfverpachter een overheidsinstantie is, waren altijd al mogelijk in combinatie met NHG. Dat is niet langer vanzelfsprekend, nieuwe constructies worden voortaan ook getoetst op genoemde criteria. Voor bestaande constructies geldt een overgangsperiode.”

27. sep, 2022

LAAT HET ONS OP TIJD WETEN WANNEER U DE HYPOTHEEK NIET MEER KUNT BETALEN!!

U merkt het zelf ook, in de supermarkt of aan de pomp. De inflatie is de afgelopen maanden hoog. En het aantal huishoudens dat het financieel moeilijk heeft, groeit sterk. Dit kan ertoe leiden dat bijvoorbeeld de maandelijkse hypotheek niet tijdig kunnen worden betaald. Is dat bij u het geval? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen kunnen wij misschien voorkomen dat de problemen alleen maar groter worden.

1 miljoen huishoudens met problematische schulden
Snel en sterk gestegen rentes. Inflatie en daardoor stijgende prijzen van vooral voedsel en energie leiden ertoe dat steeds meer Nederlandse huishoudens in financiële problemen belanden. De verwachting is dat het aantal huishoudens met financiële problemen kan doorstijgen naar ruim 1 miljoen.

Premies en hypotheeklasten kunnen te veel worden
Als de maandelijkse kosten harder stijgen dan het salaris kan er al zo maar een tekort ontstaan. Dat tekort kan nog groter worden in bijzondere situaties zoals:
- Werkloosheid;
- Arbeidsongeschiktheid;
- Echtscheiding;
- Relatiebreuk;
- Overlijden van de partner.

Premies van verzekeringen, de huur of de rente en aflossing voor de hypotheek vormen vaak een belangrijk deel van de vaste maandelijkse lasten. Is er gewoon te weinig geld om alle lasten te betalen? Dan kunnen deze kosten niet worden geïncasseerd. Na een paar maanden kan de schuld dan fors zijn opgelopen.

Gevolgen kunnen heel vervelend zijn
Een verzekering heeft u afgesloten om financiële zekerheid te krijgen. Als er aanhoudend achterstand ontstaat in betaling van deze nota’s, kan dat tot gevolg hebben dat bij een vervelende gebeurtenis de verzekering niet meer van kracht is en bijvoorbeeld niet meer uitkeert. Ook ten aanzien van de hypotheek zal de bank op enig moment actie ondernemen als de betaling van rente en aflossing achterwege blijft.

In goed overleg zijn misschien oplossingen mogelijk
Door tijdig contact te zoeken met verzekeraars en de hypotheekverstrekker kan misschien een oplossing worden gevonden. Bijvoorbeeld doordat er tijdelijk wel rente maar geen aflossing plaatsvindt, waarbij de looptijd van de hypotheek wordt “verlengd”. Of doordat premies voor verzekeringen gespreid worden betaald. Andere oplossingen zijn ook mogelijk.
Dit is altijd maatwerk. Daarom gaan wij graag samen met u in gesprek en op zoek naar een oplossing die haalbaar is.

Dit hele traject begint echter met dat ene telefoontje of mailtje van u, met als kernvraag: “Kun je mij helpen?”. Dat is precies wat wij graag doen!